25

mei 23

Microsoft kondigt Microsoft Fabric aan. Wat betekent dit voor Power BI?

Microsoft kondigt Microsoft Fabric aan. Wat betekent dit voor Power BI?

Microsoft Build, de jaarlijkse conferentie van Microsoft, vond deze week plaats en bracht een golf van opwinding met zich mee. Dit jaar was het groter dan ooit. Met de aankondiging van meer dan 50 nieuwe producten.

Zowel Microsoft zelf als de Microsoft MVP’s hadden vooraf online veel verwachtingen gecreëerd. Maar was deze hype gerechtvaardigd? Onze Power BI trainer Jeroen heeft de conferentie gevolgd en de belangrijkste informatie verzameld in dit artikel.

A.I. was de rode draad

Het was geen verrassing dat A.I de rode draad was tijdens deze editie van Microsoft Build. Microsoft integreert A.I. onder de naam Co-Pilot in bijna al hun producten. Waaronder alle Power Platform-producten (zoals Power BI) en zelfs Windows (11). Bovendien wordt het voor ontwikkelaars via Azure Open AI mogelijk om hun producten te laten samenwerken met het ChatGPT-model. En wordt het eenvoudiger voor organisaties om hun eigen A.I.-modellen te maken.

Introductie van ‘Microsoft Fabric’

Maar de grootste lancering van de conferentie was ‘Microsoft Fabric’. Dat door Microsoft omschreven wordt als: “Een end-to-end, geïntegreerd analytics platform dat alle data en analytics tools die organisaties nodig hebben samenbrengt.”

Wat is ‘Microsoft Fabric’

‘Microsoft Fabric’ brengt technologieën zoals Azure Data Factory, Azure Synapse Analytics en Power BI samen in één geïntegreerd product. Waardoor data- en analytics-teams kunnen samenwerken in één uniforme omgeving.

Wat is Microsoft Fabric

7 Core Workloads in Microsoft Fabric

Fabric biedt zeven “Core workloads” die essentieel zijn voor moderne data-analyse:

  1. Data Factory biedt meer dan 150 connectoren naar cloud- en on-premises gegevensbronnen, en bied de mogelijkheid om met drag en drop data transformaties te organiseren.
  2. Via Synapse Data Engineering kunnen data engineers werken met Spark en programmeer talen zoals R en Python inzetten.
  3. Synapse Data Science biedt een end-to-end workflow voor data science. Je kan hier geavanceerde AI-modellen bouwen en machine learning-modellen te trainen, implementeren en beheren.
  4. Synapse Data Warehousing maakt het mogelijk om een Lake House en datawarehouses te bouwen met serverless SQL pools.
  5. Synapse Real-Time Analytics stelt ontwikkelaars in staat te werken met gegevens die binnenkomen vanuit IoT-apparaten, denk hier bijvoorbeeld aan telemetrie of logs. Je kan er enorme hoeveelheden gegevens met verwerken met hoge prestaties.
  6. Met Power BI in Fabric kunnen gegevens worden verwerkt in datamodellen en aantrekkelijke rapporten worden gecreëerd die waardevolle inzichten bieden voor het verbeteren van resultaten.
  7. Data Activator (binnenkort beschikbaar) biedt detectie en monitoring van gegevens, met de mogelijkheid om meldingen en acties te activeren op basis van patronen in de data, allemaal zonder code te schrijven. Je kunt dus allerlei acties gelijk laten uitvoeren als reactie op de data. Denk bijvoorbeeld aan waarschuwingen bij potentiële budgetoverschrijdingen.

Alle onderdelen van Fabric zijn beschikbaar in een uniforme, op Power BI lijkende SaaS-omgeving. Beveiliging en beheer zijn uniform voor het hele platform, en versiebeheer via GIT is volledig geïntegreerd. Bovendien zullen binnenkort alle onderdelen de optie hebben om gebruik te maken van Co-Pilot.

Een van de meest opvallende aspecten van Microsoft Fabric is dat alle data in Fabric wordt opgeslagen in een enkel bestandsformaat (Delta Parquet) in het Data Lake. Via het nieuwe OneLake werkt dit zoals OneDrive; bestanden kunnen direct vanuit Windows in het datalake geplaats worden.

Door een nieuwe techniek die Microsoft “Direct Lake” noemt kan Power BI bestanden uit OneLake direct lezen. Importeren naar een datamodel is niet meer nodig voor hoge prestaties. Zodra er nieuwe data is, is dit direct zichtbaar in het Power BI rapport. Bovendien kan bestaande Datalake-opslag vanuit ADLS of Amazon S3 moeiteloos worden gekoppeld aan OneLake. Zonder dat de gegevens verplaatst hoeven te worden.

Voor wie is Microsoft Fabric?

‘Microsoft Fabric’ is allereerst bedoeld voor organisaties die nu al het Azure data platform (en in het bijzonder Synapse en Power BI) gebruiken. Maar iedere organisatie die serieus data driven wil werken kan Microsoft Fabric inzetten.

Wat kost Microsoft Fabric?

Op dit moment is de exacte prijsstelling nog niet bekend.

Organisaties die momenteel Power BI Premium gebruiken, krijgen automatisch toegang tot Fabric. Voor kleinere organisaties wordt een nieuwe licentie geïntroduceerd. Vergelijkbaar met de bestaande Azure SKU’s voor Power BI Premium en Power BI Embedded, maar met twee kleinere SKU’s.

Als de prijzen vergelijkbaar zijn, zal het instapniveau naar verwachting ongeveer €150 tot €200 per maand bedragen. Het uiteindelijke kostenplaatje is uiteraard afhankelijk van het gebruik. Bij intensief gebruik van Fabric of grote hoeveelheden data is het instapniveau waarschijnlijk niet toereikend.

Wat gaat er met Power BI gebeuren?

Power BI is onderdeel van Fabric. Maar blijft ook gewoon als losstaand product bestaan. Dus ook als een organisatie nog niet met de andere onderdelen Fabric gaat werken blijven de huidige mogelijkheden gewoon bestaan.

Bovendien vergemakkelijkt het gebruik van Power BI de overgang naar Fabric in de toekomst. Omdat het beheer en de werkomgeving in Fabric sterk lijken op die van Power BI.

Microsoft Fabric uitproberen?

Als je organisatie al een Power BI Premium-licentie heeft, kun je nu al aan de slag met Fabric. Je Power BI-beheerder moet dit echter wel activeren.

Voor Pro- en PPU-gebruikers is er momenteel een gratis proefperiode van 60 dagen beschikbaar, zodat zij Fabric kunnen uitproberen. Ook hiervoor is goedkeuring van je beheerder vereist.

Meer informatie over de nieuwe licenties zal beschikbaar komen voor 1 juli 2023.

Conclusie

We hebben nog niet met de nieuwe mogelijkheden gewerkt, maar gaan dit snel doen uiteraard en zijn heel benieuwd naar de werking. Maar het lijkt erop dat hype en opwinding rondom deze conferentie terecht was.

Data enginering, Data Warehousing , Data Science en Business intelligence worden door Microsoft Fabric makkelijker en bereikbaarder voor een grote groep gebruikers en organisaties. Microsoft bewijst weer waarom ze op deze gebieden marktleider is.

Meer informatie:
Introducing Microsoft Fabric: The data platform for the era of AI | Azure Blog | Microsoft Azure