25

mrt 20

MKB-subsidie om te zorgen dat werknemers zich continu ontwikkelen

MKB-subsidie om te zorgen dat werknemers zich continu ontwikkelen

Het is belangrijk dat je je blijft ontwikkelen en werkt aan je eigen inzetbaarheid. In veel ondernemingen zijn hiervoor al regelingen die mensen hierbij helpen. Maar nog lang niet overal, zeker niet in het midden- en kleinbedrijf. Om deze bedrijven hiertoe te stimuleren, is het vanaf maart 2020 mogelijk om subsidie aan te vragen. Om een bedrijfsschool te starten bijvoorbeeld.

Loopbaanadvies en beroepsopleiding

Ook kunnen MKB-bedrijven met de subsidie loopbaanadviezen aan medewerkers bieden. En medewerkers kunnen hun kennis en vaardigheden op peil houden. Het werk blijft hierdoor ook leuk en aantrekkelijk. Werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt kunnen dankzij deze regeling een beroepsopleiding volgen. Verder kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen.

Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen

Ook horeca-, landbouw- en recreatiebedrijven die veelal seizoensgebonden werk bieden, kunnen de subsidie aanvragen. Het kabinet trekt hier jaarlijks 48 miljoen euro voor uit. Met deze Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In MKB-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet dat leren en ontwikkelen ook in het midden en kleinbedrijf vanzelfsprekend wordt.

Om hoeveel geld gaat het?

Een MKB-ondernemer kan straks maximaal โ‚ฌ24.999,- subsidie krijgen. Samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen van maximaal โ‚ฌ500.000,-.

Hoe kunt u aanvragen?

MKB-ondernemingen kunnen SLIM-subsidie aanvragen van 2 tot 31 maart 2020 om 17.00 uur. En van 1 september 2020 tot 30 september 2020 om 17:00 uur.

Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw, horeca of recreatie kunnen SLIM-subsidie aanvragen van 1 april 2020 tot 30 juni 2020 om 17:00 uur.