03

aug 11

Optimaal effect van uw investering in scholing: Kies voor maatwerktraining !

Maatwerktraining: Zoals de naam al aangeeft is dit een training of opleidingstraject op maat gemaakt voor de opdrachtgever. Hiermee is het mogelijk de inhoud van de training perfect aan te laten sluiten bij de behoeften van de medewerkers en de organisatie.

De opdrachtgevende organisatie heeft een grote invloed op de inhoud van de opleiding. In overleg met SignOn komt u tot een aantrekkelijk programma waarbij de combinatie van leerdoelen (opdrachtgever) en didactische werkvormen (SignOn) zorgt voor een optimaal resultaat. Daarmee is gelijk het grootste voordeel van een maatwerktraining genoemd.

Het is uiteraard van belang om de juiste maatwerktraining voor de juiste mensen te verzorgen. Daarom is een meting van het competentieniveau van de medewerkers, voordat de inhoud van de opleiding is bepaald, zeer nuttig. Er zijn verschillende methoden om te bepalen welke competenties een individu of het gehele team nodig heeft. Aan de hand van resultaten kan SignOn dan een passende training samenstellen, waarbij iedereen alleen relevante kennis en vaardigheden opdoet toegespitst op de dagelijkse praktijk. Dit komt de efficiëntie van het maatwerktraject ten goede.  

Tien voordelen van maatwerk:

1. Een maatwerktraining is op maat gemaakt. Als opdrachtgever kunt u uw eisen en wensen in de training laten opnemen, waardoor de training altijd aansluit bij uw behoeften en de situatie van uw organisatie.
2. De kosten per medewerker liggen lager dan bij individuele inschrijvingen.
3. De deelnemers besparen reistijd met een in-company training.
4. Variabele cursustijden zijn mogelijk. De opdrachtgevende organisatie kan lestijden aanpassen aan piekmomenten in de werkzaamheden.
5. Bij een training van een team uit uw organisatie is de drempel om aan de discussie deel te nemen laag.
6. De deelnemers zullen zich ook meer betrokken voelen bij de lessen, omdat de voorbeelden uit de eigen organisatie komen.
7. Bij een training van een team wordt, bewust en onbewust, ook gewerkt aan de eenheid.
8. Bij een in-company training komt het gehele team in relatief korte tijd op het minimale kennis- en vaardigheidsniveau.
9. Bij een in-company training verdwijnt het gevoel van verplichting. De deelnemers zien een dergelijke training meer als onderdeel van het werk, weerstanden verdwijnen.
10. Als organisatie kun je met maatwerk laten zien dat je de medewerkers serieus neemt.

Checklist:

Bepaal aan de hand van deze vragen of een maatwerktraining voor uw organisatie geschikt is. Beantwoord u de vragen overwegend met ja? Denk dan eens aan een opleidingstraject op maat.

1. Is er binnen uw organisatie/team sprake van een opleidingsachterstand?
2. Vinden er nu of in de nabije toekomst ontwikkelingen veranderingen plaats in de werkzaamheden en/of samenstelling van uw team?
3. Bevindt u zich met uw team in – of aan de vooravond van – een fusie of grote reorganisatie?
4. Is er de afgelopen jaren een groot verloop van personeel geweest?
5. Heeft u te maken met personeel op verschillende locaties?
6. Heeft uw personeel wel de vereiste basisopleiding, maar zijn er zoveel veranderingen opgetreden de laatste jaren dat bijscholing eigenlijk wel nodig is?
7. Is er de afgelopen jaren wel geïnvesteerd in opleidingen, maar vindt u het resultaat tegenvallen?
8. Is er niet voldoende budget binnen de organisatie om alle medewerkers van uw afdeling afzonderlijk naar een opleiding te laten gaan?

Altijd maatwerkSignOn ontwikkelt en verzorgt ICT training op maat.

U vindt hier een overzicht van alle ICT – trainingen van SignOn.