Werkplekbegeleiding

Soms blijkt een groepstraining onvoldoende toereikend om uw medewerkers plezierig, snel en efficiënt te laten werken. In dat geval gaan we graag een stapje verder. We zorgen dan voor persoonlijke begeleiding op de werkplek.

Werkplekbegeleiding

Met werkplekbegeleiding wordt bedoeld, het op de werkplek begeleiden en instrueren van een gebruiker. Deze vorm van begeleiding biedt de mogelijkheid om specifieke vragen beantwoord te krijgen of specifieke problemen op de werkplek op te lossen. Bij werkplekbegeleiding begeleidt de trainer één medewerker op de werkplek.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u een specifieke vraag? Neem gerust contact op via [email protected] of bel ons op 020-8208362. Wij geven u graag een vrijblijvend advies.