21

mrt 11

Digibeten kosten bedrijven miljarden

Nederlandse bedrijven verliezen jaarlijks naar schatting zo’n 23 miljard euro doordat werknemers de basale computervaardigheden niet onder de knie hebben.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat computerwerkers ongeveer 38 minuten per dag besteden aan improductieve bezigheden zoals ‘uitzoeken hoe het moet’, ‘elkaar helpen’ en ‘wachten op hulp van ‘systeembeheer’.

“Bedrijven laten onnodig veel geld liggen”, zegt directeur Roy Osinga van European Computer Driving Licence (ECDL). “Kijk om je heen, voorbeelden te over. Werknemers die vele uren puzzelen op een powerpoint-presentatie, of klungelen met spreadsheets en het bijhouden van databases. Bedrijven staan onvoldoende stil bij de gevolgen die dit heeft voor de productiviteit van hun medewerkers.” ECDL Nederland zet zich in voor het verbeteren van de digitale vaardigheden van scholieren, studenten en werknemers en gaat de activiteiten in Nederland intensiveren.

Niveau te laag

In steeds meer beroepen is de computer onmisbaar. Dat geldt uiteraard voor gespecialiseerde ict-taken, maar nog veel vaker voor ‘gewone’ administratieve en secretariële taken, voor begroting en planning, voor het verzamelen en bewerken van gegevens en voor de presentatie daarvan.

In het verleden is veel tijd en energie gestoken in de computervaardigheid van werknemers die weinig tot niets van computers wisten. Osinga: “Nu is het tijd om te investeren in de veel grotere groep die wel met computers werkt, maar waar nog veel winst te behalen valt. Dat is essentieel om onze wereldwijde concurrentiepositie te behouden.”

De Universiteit Twente voerde afgelopen jaren diverse prestatiemetingen uit onder Nederlandse werknemers. De conclusie: het niveau van de digitale vaardigheden laat veel te wensen over. Ook op andere universiteiten kijkt men actief naar de ontwikkelingen en nodige vaardigheden.

Eric van Heck, professor aan de Rotterdam School of Management: “De nieuwe generatie technologieën hebben grote invloed op bedrijven, netwerken van bedrijven en markten. Er summier kennis van nemen is niet voldoende. Het gaat erom dat we vaardig genoeg zijn en technologie toepassen in nieuwe vormen van werken”.

38 minuten per dag

In diverse Europese landen is al onderzoek uitgevoerd om na te gaan hoeveel tijd mensen verliezen bij het gebruik van computers en internet doordat ze onvoldoende vaardig zijn. De onderzoeken vertonen sterk overeenkomstige resultaten: ongeveer 8 procent van de tijd van een werknemer gaat op aan hulpvragen en ‘uitzoeken hoe het zit’, wat neerkomt op een vermijdbaar productiviteitsverlies van 38 minuten per dag.

Miljarden euro’s verlies

Wanneer de in andere delen van Europa (Scandinavië, Verenigd Koninkrijk, Italië) gevonden getallen ook voor Nederland gelden, bedraagt de zogeheten ‘cost of ignorance’ voor Nederland liefst 23 miljard euro per jaar. Universiteit Twente en ECDL Nederland willen dit jaar een onderzoek afronden om het precieze verlies in kaart te brengen.

Investeren in computerkennis

Roy Osinga van ECDL: “De omvang van het probleem is groter dan gedacht. Neem een land als Egypte, dat investeert meer in computerkennis dan wij. We denken te gemakkelijk ‘dat kan ik wel’, zonder het objectief te maken of de meetlat hoger te leggen. De noodzaak om het slimmer te doen wordt steeds belangrijker. Met name voor het bedrijfsleven kan investeren in digitale basisvaardigheden bij werknemers al op korte termijn resultaat opleveren.”