Office 2013 migratie training

Office 2013 migratie training

U bent op zoek naar een Microsoft Office 2013 migratie training?

Microsoft Office 2013 kent vele verschillen ten opzichte van de vorige versies. Voor de gebruikers binnen de organisatie is de Office 2013 migratie een grote stap. Microsoft Office 2013 brengt voor hen grote veranderingen met zich mee; de nieuwe gebruikersinterface en de nieuwe structuur van het lint zijn wezenlijk verschillend ten opzichte van de oudere Office applicaties. Traditionele menu- en werkbalken zijn vervangen door een nieuwe interface waarbij gewerkt wordt met het lint (of in het Engels: ribbon). Om het Microsoft Office 2013 migratietraject succesvol te laten verlopen bieden wij voor de gebruikers:

Presentatie training

Deze Office 2013 migratie training van een halve dag verzorgen wij voor groepen van maximaal 40 personen waarbij tijdens een levendige, actieve presentatie de nieuwe structuur, het lint (ribbon) en de grootste verschillen uitgelegd worden en de medewerkers gemotiveerd worden om zelf met Microsoft Office 2013 aan de slag te gaan.

Hands-On training (workshop)

Wij verzorgen deze hands-on training in 1,5 uur per module (Excel, Outlook, PowerPoint, Word) voor groepen van maximaal 20 personen: Tijdens deze migratie training is er naast uitleg over de grootste verschillen ook ruimte om kennis en vaardigheden van de Office applicaties uit te breiden en de nieuwe functies te leren gebruiken. Er is in de trainingen altijd gelegenheid om het geleerde toe te spitsen op de eigen werksituatie. Trainingen kunnen gegeven worden in het Nederlands, Engels en Duits. Andere talen op aanvraag. Afhankelijk van de te behandelen modules wordt de tijdsduur van de Office 2013 migratie training bepaald.

Klassikale training

Tijdens de “Microsoft Office 2013 migratie training”  doet u in één dag ervaring op met de nieuwe mogelijkheden van Microsoft Office 2013. U leert efficiënt werken met de nieuwe functies en gewijzigde interface van Word, Excel, PowerPoint en Outlook.

Floorwalking/ Werkplekbegeleiding

Nadat de deelnemers zijn getraind, kunnen de trainers perfecte ondersteuning bieden in de rol van ‘floorwalker‘. De floorwalker is op de werkvloer aanwezig. De gebruikers kunnen bij de floorwalker terecht met al hun vragen en problemen omtrent Office 2013. De floorwalker lost het probleem in het bijzijn van de gebruiker op, en legt ook direct aan de gebruiker uit hoe hij of zij het in het vervolg zelf kan terugvinden en oplossen. Tevens kijkt de floorwalker in het algemeen hoe de gebruiker werkt en geeft zo nodig tips om dingen handiger of sneller te doen. Eén en ander zorgt ervoor dat de gebruiker zelf meer inzicht en vertrouwen krijgt in het werken met Office 2013 en zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de overgang.

Lesmaterialen

Tijdens de Office 2013 migratie training maken wij gebruik van het door onszelf ontwikkeld lesmateriaal. Daarnaast ontvangt elke deelnemer een Quick Reference Card (een kaart in A-4 formaat die u naast uw computer kunt leggen om snel Office 2013 functionaliteiten en short-cuts op te zoeken en snel uw weg te vinden met het nieuwe lint / ribbon).

Wij adviseren u op welke wijze u de Office 2013 migratie succesvol  kunt laten verlopen. Neem daarvoor contact met ons op.

Download bijbehorende documenten